forex trading logo

Srebrny Słowik 2019


W poniedziałek 18 listopada odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Srebrny Słowik” pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pana Artura Chojeckiego. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie, Instytut Muzyki na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie, a partnerem był Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach.Komisja konkursowa w składzie: dr Agnieszka Dziewulska-Pawłowska, dr hab Katarzyna Bojaruniec i mgr Ewa Wankiewicz oceniały występy uczestników, dzieci i uczniów z przedszkoli i szkół Gminy Dywity.

Oto wyniki konkursu: GRAND PRIX - Aleksandra Kowalik,

Kategoria klas „0”-II: I miejsce - Anielka Sieradzka, II miejsce - Bartosz Wojciechowski, III miejsce - Julia Jończyk. Wyróżnienia: Franciszek Bogusławski, Matylda Kowalska, Oliwia Duszak, Oliwia Parciak.

Kategoria klas III-V: I miejsce - Emilia Kołodziejczyk, II miejsce - Krystian Przybyłowski, III miejsce - Zofia Rudol. Wyróżnienie: Benjamin Banaś.

Kategoria klas VI-VIII: I miejsce - Elena Wojgieniec, II miejsce - Kinga Olejko, III miejsce - Maciej Soroko. Wyróżnienie: Emilia Rowińska.

Gratulujemy wspaniałych występów i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród: Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu, pani Henryce Bochniarz i pani Bogumile Brewce.

Zdjęcia


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama