forex trading logo

Warsztaty „Gdzie Warmia, a gdzie Mazury?


W dniu 24.10.2019 uczniowie klas VI, VII, VIII wraz z paniami Krystyną Bubacz, Jolantą Miller oraz Joanną Emilian uczestniczyli w warsztatach: „Gdzie Warmia, a gdzie Mazury? - krainy historyczne w dziejach regionu, ważne wydarzenia, miejsca, ludzie”, które odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie.


Podczas zajęć dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych informacji i ciekawostek o naszym regionie, jego historii i kulturze. Mogliśmy wykazać się również wiedzą zdobytą w szkole. Dla wielu z nas zaskoczeniem była informacja, kim była w rzeczywistości „Baba Pruska” - symbol naszego regionu. Po odbytych warsztatach wiemy także, że dzieje Warmii i Mazur znalazły odzwierciedlenie w herbie naszego województwa. Wszyscy z zaciekawieniem uczestniczyliśmy w zajęciach. Czas upłynął nam bardzo szybko. Podczas warsztatów uczyliśmy się także słówek z gwary warmińskiej i mazurskiej. Pani Bibliotekarce serdecznie dziękujemy za wspaniałe zajęcia.


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama