forex trading logo

Bieg na orientację


Miłośnicy dobrej zabawy już po raz szósty spotkali się na naszym szkolnym Biegu na orientację – tym razem w Bukwałdzie. Odbył się on 25 maja 2019 roku – w sportowo-wiedzowych zmaganiach wzięło udział 41 uczestników podzielonych na 9 drużyn.

 

Uczestnicy mieli do pokonania prawie 5 km trasę, tym razem biegnącą drogami malowniczej wsi Bukwałd oraz musieli odnaleźć 12 punktów zaznaczonych na otrzymanej mapie. Każdy punkt to dla drużyny zadania do rozwiązania. Uczestnicy musieli m.in. rozpoznawać gatunki drzew, wykonywać zadania matematyczne i polonistyczne oraz rozwiązywać zagadki, rebusy, ale przede wszystkim uważnie czytać treść poleceń. Liczyło się również jak najszybsze pokonanie trasy. Wszyscy bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami i odszukiwaniem punktów. Na zakończenie czekała na nich kiełbaska z ogniska i drobne upominki za udział we wspólnej zabawie.

Bieg został zorganizowany przez naszą szkołę, we współpracy z Radą Rodziców, Fundacją „Prymus” oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Wsi Bukwałd. Wszystkim, którzy wsparli nas w jego organizacji, serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama