forex trading logo

Informacje i dokumenty związane z ubezpieczeniem NNW

uczniów Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie od następstw nieszczęśliwych wypadków są ubezpieczeni w firmie Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..

Dokumenty związane z ubezpieczeniem:

  1. Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia NNW
  2. Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody NNW - ulotka
  3. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW
  4. Definicje sportu w NNW Gothaer

 

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama