forex trading logo

 

Razem możemy więcej

 

W okresie od czerwca 2014 roku do stycznia 2015 roku Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie uczestniczyła w ogólnopolskim systemowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

 

aaaW projekcie szkołę reprezentował tzw. Zespół 6 RUN w składzie: dyrektor szkoły pani Dorota Zaręba, przedstawiciel rady pedagogicznej pani Katarzyna Szkatuła, przedstawiciele rodziców: panie Danuta Pilguj i Agnieszka Pieczkowska, przedstawiciele uczniów: Andrzej Pilguj i Adam Banasik.

aaaReprezentacja szkoły brała udział w cyklu szkoleń i warsztatów organizowanych w Olsztynie, których głównym celem było podniesienie kompetencji uczestników w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Podczas warsztatów, pod kierunkiem indywidualnych ekspertów, przeprowadzono w oparciu o informacje zebrane wśród społeczności szkolnej, diagnozę potrzeb i możliwości.

aaaWspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły zaowocowała opracowaniem indywidualnego, szkolnego programu aktywnej współpracy, który realizowany będzie w latach 2015-2017.

 

Poniżej przedstawiamy wypracowany wspólnie program:

Szkolny Program Aktywnej Współpracy
realizowany Szkole Podstawowej w Bukwałdzie


 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama