forex trading logo

Nasza szkoła jest przyjazna środowisku

 

8 lutego 2018 roku przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystym wręczaniu certyfikatów „Szkoła przyjazna środowisku”. Certyfikat ten otrzymaliśmy dzięki całorocznej realizacji programu edukacji ekologicznej „Jesteśmy eko dla nas i dla przyszłości”. Udział w projekcie wzięła cała społeczność szkolna oraz instytucje współpracujące: Fundacja Albatros, Leśnictwo Redykajny, Nadleśnictwo Kudypy, TPL „Las Kudypski”, „Mazur” Electrorecycling sp. z o.o.

Aby zrealizować powyższe cele, zaplanowano takie działania, które zaangażowały większość beneficjentów i społeczność lokalną. Pierwszą akcją była, prowadzona przez cały rok, zbiórka eko śmieci (baterie, drobny sprzęt elektryczny, nakrętki itp. - współpraca z firmą „Mazur”), którą promowano w środowisku i na profilu szkoły na Facebook-u.

Zadaniami realizowanymi również przez cały rok szkolny były:

  • wymiana „Książka za książkę” poprzez stworzenie kącika, w którym każdy mógł wymienić swoją książkę na inną;
  • kompostowanie odpadów organicznych – odpady z kuchni szkolnej, skórki od owoców, ogryzki itp.;
  • ograniczenie wytwarzania śmieci w szkole poprzez dwustronne kserowanie, wykorzystywanie drugiej czystej strony kartek, wykorzystywanie gazet i ulotek do praz plastycznych, zbiórkę makulatury (w każdym pomieszczeniu karton na papier);
  • wykorzystywanie odpadów do wykonywania rzeczy użytkowych i ozdób.

Kolejnym działaniem było zbieranie i przygotowywanie pożywienia dla ptaków w celu dokarmiania ich zimą. Pożywienie to umieszczano w karmnikach i na okolicznych drzewach. Uczniowie wiedzą, że nie wolno karmić ptactwa chlebem i żywnością soloną. Przeprowadzono również konkurs dla rodzin „Nasza Rodzina ogranicza produkcję śmieci”. „Moja klasa rezygnuje i ogranicza odpady” to tworzenie, wspólnie z rodzicami, klasowych kodeksów, które posłużyły do opracowania „Szkolnego Kodeksu Ekologicznego”.

Zorganizowano Szkolny Festiwal Projektów „Drugie Zycie Odpadów”, podczas którego poszczególni uczniowie lub też grupy prezentowały wykonane przez siebie, ale również wspólnie z rodzicami, rzeczy użytkowe, zabawki, gry itp. zrobione z różnych odpadów. Odbyła się wycieczka do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, podczas której uczniowie zapoznali się ze sposobami utylizacji śmieci i zasadami ich segregowania. W tej tematyce przeprowadzono w szkole prelekcję: „Czas rozkładu poszczególnych odpadów” oraz konkurs podczas Festynu Rodzinnego: „Czy umiem segregować śmieci?”. Na tymże festynie każda klasa zaprezentowała hasła o tematyce ekologicznej.

W szkole, po raz kolejny, zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Lesie, którego tematem przewodnim w bieżącym roku był „Zrównoważony rozwój w lesie”. Ten sam temat przewodził „Zielonym lekcjom” w Leśnictwie Redykajny na zajęciach prowadzonych przez leśników. Aby móc tego typu zajęcia prowadzić przy szkole, z materiałów z odzysku rodzice wykonali stół i ławę, które ustawiono w ogrodach przyszkolnych. W tych ogrodach uczniowie uprawiają warzywa na grządkach wyniesionych oraz dbają o wcześniejsze nasadzenia.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, za pośrednictwem Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, pozyskano środki na uzupełnienie nasadzeń oraz tablic dydaktycznych w ramach projektu „Wabimy owady”. Dzięki temu zakupiono i zasadzono, wspólnie z uczniami i pracownikami szkoły, wiele roślin miododajnych i wabiących owady oraz zamontowano oczko wodne jako poidełko.

We współpracy z Fundacją Albatros na terenie „Lecznicy Dzikich Ptaków” w Bukwałdzie uczniowie wraz z rodzicami wykonali z materiałów ekologicznych z odzysku (skrzynki po owocach, trzcina, euro-palety, szyszki, glina) domki dla ptaków i owadów, które umieścili w swoich ogrodach. Odbyły się zajęcia w terenie mające na celu nauczenie dzieci rozpoznawania roślin i owadów w różnych środowiskach.


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama