forex trading logo

Patriotyczny koncert w DPS

 

Rada Wolontariatu, która działa w naszej szkole, chętnie włącza się w różne akcje pomocy innym. Jednym z takich działań jest uaktywnienie i promowanie wartości patriotyzmu wśród osób starszych, chorych i potrzebujących.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny 23 listopada wystąpili z koncertem pieśni i piosenek patriotycznych w Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie przy ulicy Paukszty. W repertuarze znalazły się pieśni żołnierskie, legionowe, wojskowe oraz piosenki o tematyce patriotycznej. Uczniowie śpiewali w większości utwory solowe z akompaniamentem pianina oraz chóru, który tworzyli uczniowie klas I-VII.

Klimat tej uroczystości zawsze jest podniosły i uroczysty. Pensjonariusze Domu Pomocy bardzo uważnie słuchali wykonań uczniów, a także chętnie włączali się i śpiewali piosenki i pieśni, które znali. Było to także ogromne przeżycie emocjonalne dla naszych uczniów, którzy śpiewając pieśni, widzieli łzy na twarzach osób siedzących na widowni. Wiele z tych starszych osób była świadkami i uczestnikami II wojny światowej, stanu wojennego, czasów komunizmu. Z tych okresów zaś śpiewane były utwory.

Miłym zaskoczeniem dla uczniów był fakt, że po skończonym koncercie pensjonariusze dłużej zostali na swoich miejscach, a następnie wychodząc dziękowali za cudowne przeżycia. Właśnie takie chwile nadają sens wszelkim przygotowaniom, ćwiczeniom, koncertom i są fantastyczną motywacją do dalszego działania i tworzenia.

Katarzyna Szkatuła

Zdjęcia


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama