forex trading logo

Przedstawiamy Państwu harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I.

Na dole strony znajdują się linki do dokumentów związaych z rekrutacją.

 


 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 • od 22 do 28 lutego 2018 roku złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny,

 

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • od 01.03.2018r. do 19.03.2018r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do oddziału przedszkolnego,
 • od 20.03.2018r. do 23.03.2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 26.03.2018r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 26.03.2018r. do 05.04.2018r. potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 06.04.2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity.

3. Postępowanie uzupełniające

 • od 09.04.2018r. do 16.04.2018r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do oddziału przedszkolnego,
 • od 17.04.2018r. do 20.04.2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 23.04.2018r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 23.04.2018r. do 04.05.2018r. - potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • do 07.05.2018r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity.

 


 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2018/2019


 • od 01.03.2018r. do 22.03.2018r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem  szkoły o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019,
 • od 23.03.2018r. do 27.03.2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 28.03.2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 04.04.2018r. do 10.04.2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 11.04.2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające w przypadku posiadania przez szkoły wolnych miejsc:

 • od 16.08.2018r. do 20.08.2018r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem  szkoły o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019,
 • od 21.08.2018r. do 23.08.2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 24.08.2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 24.08.2018r. do 28.08.2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 29.08.2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Oddział przedszkolny - kryteria rekrutacji i oświadczenie

Klasa I - kryteria rekrutacji i oświadczenie

 


 

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać telefonicznie.

Tel. do szkoły: 89 5140763.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama