forex trading logo

Zajęcia dodatkowe dla 80 uczniów (40K/40M) w okresie od 10.2018 do 06.2019 - 40 uczniów SP Tuławki i 40 uczniów SP Bukwałd. Zgodnie z rekrutacją do projektu zostanie przyjętych 80 uczniów (40K/40M) SP Tuławki i Bukwałd z klas I-VIII i 3 gimnazjum. Każda z grup na zajęciach dodatkowych będzie liczyła po 10 osób, grupy oraz program będą dostosowane do umiejętności uczniów, klas i wieku.

 

80 uczniów/10 osób = 8 grup. 8 grup x 60 godzin = 480 godzin zajęć w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych w okresie trwania projektu. 4 grupy wiekowe w Tuławkach i 4 grupy wiekowe w Bukwałdzie. (320 godzin nauczyciele, 160h UWM).

 

GRUPA 1 i 2 - „Klub Bystrzaków” dla klas I-III, 2 grupy, łącznie 120 godzin zajęć dodatkowych, po 60 godzin na każdą grupę, w tym 40 godzin zajęć w ramach podstawy programowej, 20 godzin zajęć z kadrą UWM poza podstawą programową. Program dla każdej z grup: matematyka, przyroda i ekologia.

GRUPA 3 i 4 – „Teatr Eksperyment” dla klas IV, 2 grupy, łącznie 120 godzin zajęć dodatkowych na grupę, w tym 40 godzin zajęć w ramach podstawy programowej, 20 godzin zajęć z kadrą UWM poza podstawą programową. Program dla każdej z grup: matematyka, przyroda i ekologia.

GRUPA 5 i 6 - „Akademia Nauki Nastolatków” dla klas V-VI, 2 grupy, łącznie 120 godzin zajęć dodatkowych, po 60 godzin na każdą grupę, w tym 40 godzin zajęć w ramach podstawy programowej, 20 godzin zajęć z kadrą UWM poza podstawą programową. Program dla każdej z grup: matematyka, biologia, chemia, geografia, astronomia.

GRUPA 7-8 – „SC-Science CLUB” dla klas VII-VIII oraz 3 klasy Gimnazjum, 2 grupy, łącznie 120 godzin zajęć dodatkowych, po 60 godzin na każdą grupę, w tym 40 godzin zajęć w ramach podstawy programowej, 20 godzin zajęć z kadrą UWM poza podstawą programową. Program dla każdej z grup: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Zaplanowano 4 wyjazdy edukacyjne do najbardziej znanych miejsc naukowych w Polsce.

  • Wyjazd Edukacyjny 80 uczniów i 7 nauczycieli do Centrum Nauki Kopernik. Termin: 12.2018.
  • Wyjazd Edukacyjny 80 uczniów i 7 nauczycieli do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Termin: 02.2019.
  • Wyjazd Edukacyjny 80 uczniów i 7 nauczycieli do Planetarium w Olsztynie. Termin: 04.2019.
  • Wyjazd Edukacyjny 80 uczniów i 7 nauczycieli do Centrum Nauki i Techniki EC 1 w Łodzi. Termin: 06.2019.

W ramach wyjazdów edukacyjnych zapewniony będzie suchy prowiant (kanapka, jabłko, woda), a także ciepły obiad 2-daniowy oraz transport zgodnie z oczekiwaniami uczestników i rodziców (całościowe sfinansowanie wyjazdu będzie przeciwdziałać dyskryminacji dzieci z uboższych rodzin).

Szkolenie doskonalące dla 7 nauczycieli – METODA EKSPERYMENTU W NAUKACH MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH.

Program szkolenia 40 godzin dla każdego nauczyciela, 1 grupa nauczyciele przyrody – 40 godzin szkolenia, 2 grupa nauczyciele matematyki – 40 godzin szkolenia szczegółowo: Część teoretyczna – 5 godzin: 1. budowanie zespołu uczniów (integracja grupy) m.in. sprawne komunikowanie się, umiejętność pracy w zespole, w parach, umiejętność prezentowania rezultatów pracy, 2. metoda naukowa (elementy składające się na metodę naukową, czym jest i jakie ma zastosowania, planowanie doświadczeń i eksperymentów, obserwacji, sposoby zbierania wyników, ich analiza, wnioskowanie). Część praktyczna szkolenia 35 godzin - przeprowadzona oddzielnie dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Program: wykonywanie konkretnych doświadczeń, zapoznanie się z nauczaniem metodą laboratoryjną, zebranie wyników, analiza, wnioski.

 


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama