forex trading logo

„Mamo, tato, wolę wodę!”


Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Jego celem jest edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska.


Program edukacyjny będzie realizowany w naszym przedszkolu w terminie od listopada 2016 roku do czerwca 2017 roku.


Regulamin akcji
Mamo, tato, wolę wodę!”– podsumowanie

 

Raport w formacie .pdf.

 

W roku szkolnym 2017/2018 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bukwałdzie brał udział w programie edukacyjnym „Mamo, tato, wolę wodę!”. Przedszkolaki wzięły też udział w konkursie pod nazwą „Święto Wody i Zdrojka”. W ramach programu dzieci zrealizowały sześć scenariuszy przysłanych przez organizatora zajęć.

1 i 2. „Witaj przygodo” i „Tam gdzie bije woda”

Zajęcia odbyły się 16 kwietnia 2018roku i brało w nich udział 12 dzieci. Celem przeprowadzonych rozmów i zabaw było rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia potrzeby picia wody. Podczas wspólnych zabaw dzieci utrwaliły sposoby oszczędzania wody w domu i w przedszkolu, dowiedziały się, do czego służy woda oraz jaki ma wpływ na życie i zdrowie człowieka, roślin, zwierząt. Dużą radość sprawiło przedszkolakom wykonanie plakatu „Czym jest woda….. woda kojarzy mi się z…” ”. Dodatkowo podczas zajęć przedszkolaki poznały rodzaje zbiorników wodnych występujących w naturalnym środowisku oraz zwierzęta w nich żyjące. Dowiedziały się też, jak należy dbać o wodę oraz co to takiego jakość wody. Duże zainteresowanie wzbudziło opowiadanie „O kropelce wody” podczas którego przedszkolaki dowiedziały się skąd się bierze woda oraz jak wygląda jej obieg w przyrodzie. Na zakończenie odbyło się wspólne odgadywanie zagadek słuchowych pod hasłem „Odgłosy Wody”. Ważnym miejscem w sali, według przedszkolaków, jest ich kącik do picia wody, z którego mogą skorzystać w każdej chwili.

3 i 4. „Bądźmy eko” i „ „Niezwykła butelka”

Zajęcia odbyły się 18 kwietnia 2018 roku, wzięło w nich udział 16 dzieci. Przedszkolaki poznały sposoby segregowania śmieci w naszej gminie (Dywity) oraz dowiedziały się, jak ważne jest segregowanie odpadów. Przedszkolaki dowiedziały się, co to jest recykling i dlaczego jest on tak ważny. Wiele emocji wzbudziła pogadanka na temat „Skąd się biorą śmieci i co z nimi robimy” oraz zabawa w segregowanie śmieci. Dzieci zrozumiały jak ważną rzeczą jest zbiórka makulatury i ucieszyły się, że ich grupa robi to od początku roku ( mają do tego specjalny pojemnik wystawiony w sali). Na zakończenie zajęć dzieciaki wykonały prace plastyczną z plastikowej butelki oraz wspólnie zrobiono dwa taborety do sali z butelek po wodzie, które są wykorzystywane w sklepiku i kąciku kuchennym.

5 i 6. „Co mogą drzewa?” i „Co kryje las?”

12 kwietnia 2018 roku przedszkolaki (16 osób) wybrały się na spacer do lasu. Podczas wizyty w lesie cały czas prowadzono rozmowy na temat: skąd się bierze las, form ochrony lasu, do czego jest potrzebny las, jakie korzyści czerpią ludzie i zwierzęta z lasu oraz jak należy się w nim zachowywać.

W dniu 17 kwietnia 2018 roku przedszkolaki (13 osób) wspólnie z pracownikami szkoły sadziły drzewka na terenie przy szkole w celu utworzenia „dzikiego lasu”. Zanim dzieci przystąpiły do pracy poznały rolę wody w życiu drzew, ekologiczną funkcję lasu oraz jak poprawnie sadzić drzewa. Po pogadance i zajęciach teoretycznych wszyscy zabrali się za sadzenie drzewek. Przedszkolaki chętnie dawały życie nowej przyrodzie. Dzieci wiedzą, że drzewa to „płuca świata”, a zadaniem dorosłych jest im o tym ciągle przypominać.

Przedszkolaki (15 osób) wspólnie z rodzicami z radą rodziców oraz wychowawczynią przygotowały „Święto Wody i Zdrojka”, które odbyło się 22 marca w Dzień Wody. Tego dnia zorganizowano 10 urodziny Zdrojka, był tort, zabawa oraz odśpiewanie gromkiego sto lat J Podczas tego dnia przedszkolaki rozmawiały o wodzie, jej wykorzystaniu oraz wykonały doświadczenia z wodą. Zrobiły wodny wulkan z wody, oleju i kakao, kolorową wodną tęczę oraz wiele innych eksperymentów z wykorzystaniem wody. Wiele radości sprawiło sprawdzanie co pływa, a co tonie, co rozpuszcza się a co nie w wodzie. Dużą radość sprawiła nauka piosenki wspólnie ze Zdrojkiem. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał dyplom Superwodnego Bohatera.


 

 

Mamo, tato, wolę wodę!”

– podsumowanie projektu

 

W roku szkolnym 2016/2017 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bukwałdzie brał udział w programie edukacyjnym „Mamo, tato, wolę wodę!”. Przedszkolaki wzięły też udział w konkursie „Zabawka z butelki”. W ramach programu dzieci zrealizowały sześć scenariuszy przysłanych od organizatora zajęć.

1 i 2. „Wodni Superbohaterowie” i „Wielka wyprawa Wodnych Superbohaterów”

22 marca 2017 roku obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Wody. W tym dniu wszystkie dzieci (16 osób) przybyły do przedszkola ubrane na niebiesko. Dzień Wody miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej. Podczas wspólnego świętowania dzieci utrwaliły sposoby oszczędzania wody w domu i w przedszkolu, dowiedziały się, do czego służy woda oraz jaki ma wpływ na życie i zdrowie człowieka, roślin, zwierząt. Dużą radość sprawiło przedszkolakom wykonanie portretu Kropelki oraz rozwiązywanie zagadek słuchowych pod hasłem „Odgłosy Wody”. Dodatkowo podczas zajęć przedszkolaki poznały rodzaje zbiorników wodnych występujących w naturalnym środowisku oraz zwierzęta w nich żyjące. Dowiedziały się też, jak należy dbać o wodę oraz co to takiego jakość wody. Ważnym punktem podczas zajęć był podział wody na pitną i nieodpowiednią do picia, co pozwoliło zobrazować dzieciom, czym jest i od czego zależy zanieczyszczenie wody.

3. „Superbohaterowie są eko”

Zajęcia odbyły się 3 kwietnia 2017 roku, wzięło w nich udział 15 dzieci. Przedszkolaki poznały sposoby segregowania śmieci w naszej gminnie (Dywity) oraz dowiedziały się, jak ważne jest segregowanie odpadów. Dzieci, aby pokazać, jak są Eko, przygotowały (ze śmieci, które wyrzucamy, a możemy wykorzystać ponownie) robota, zwierzątka oraz garaż dla samochodów i wzięły udział w szkolnym festiwalu „Drugie życie śmieci”.

4. „Zwykła - niezwykła butelka”

Zajęcia odbyły się 7 kwietnia 2016 roku, wzięło w nich udział 17 dzieci. Przedszkolaki dowiedziały się, co to jest recykling i dlaczego jest on tak ważny. Wykonały też ekozabawki z plastikowych butelek po wodzie oraz wspólnie wymyślono, jaką ekozabawkę wykonamy na konkurs w programie „Mamo, tato, wolę wodę!”. Rozpoczęto pracę przy „Edukacyjnym Ekostoliku”, którą kontynuowano jeszcze przez kilka kolejnych dni.

5 i 6. „Co mogą drzewa?” i „Co kryje las?”

W dniu 28 kwietnia 2017 roku przedszkolaki (18 osób) pojechały do leśniczówki, aby wspólnie z leśniczymi sadzić drzewa. Na początku spotkania leśniczy porozmawiał z dziećmi na temat form ochrony lasu, do czego jest potrzebny las, jakie korzyści czerpią ludzie i zwierzęta z lasu. Przedstawił dzieciom również rolę wody w życiu drzew, ekologiczną funkcję lasu oraz jak poprawnie sadzić drzewa, a przy tym zadaniu poinformował dzieci, skąd się bierze las. Omówił typy lasów oraz powiedział dzieciom, jak należy właściwie zachowywać się w lesie.

Po pogadance i zajęciach teoretycznych wszyscy zabrali się za sadzenie drzewek. Przedszkolaki chętnie dawały życie nowej przyrodzie. Dzieci wiedzą, że drzewa to „płuca świata”, a zadaniem dorosłych jest im o tym ciągle przypominać. Dzieci wraz z leśniczymi zasadziły takie drzewa jak: kasztanowiec, buk, jarzębina, jabłoń dzika, róża dzika, które na pewno przetrwają wieki, ponieważ sadzono je w radosnej atmosferze.

Przedszkolaki wspólnie z rodzicami oraz wychowawczynią przygotowały pracę na konkurs „Zabawka z butelki” - jest to „Edukacyjny Ekostolik”. Na stoliku można grać w cztery gry: rzut lotką wykonaną z butelki, rzut piłeczką pingpongową do celu oraz w warcaby lub szachy. Stolik, a raczej elementy plansz, nogi, koszyczki i pufki, wykonano z plastikowych butelek, które przedszkolaki przynosiły i zbierały w przedszkolu, blat stolika wykonano ze sklejki, w której umieszczono butelki tak, aby tworzyły planszę do gry w warcaby (8x8). Po obróceniu blatu, który przekręca się o 180 stopni, mamy planszę do gry w rzutki oraz rzucania piłeczek do celu. Tę stronę planszy obito miękkim materiałem i doklejono punktację. Po obu stronach Ekostolika znajdują się koszyczki (wykonane z butelek) do przechowywania piłeczek oraz pionków do gry w warcaby (kapsli od butelek). Dodatkowo do stolika wykonano 3 ekopufki, na których mogą wygodnie siedzieć dzieci podczas gry. Na Ekostolik z ekopufkami wykorzystano łącznie 214 butelek. Praca podczas powstawania Ekologicznego Ekostolika sprawiła przedszkolakom i ich rodzicom wiele radości oraz pozwoliła wspólnie i kreatywnie spędzić czas.

Koordynator programu – Iwona Słowik


 

Sadzimy drzewa

 

Od zawsze zwracamy w naszym przedszkolu szczególną uwagę na sprawy związane z ekologią, poszanowaniem bogactwa świata przyrodniczego. Nasze przedszkolaki niejednokrotnie miały okazję uczestniczyć w zajęciach, które poszerzały ich wiedzę z zakresu przyrody, a jednocześnie uczulały na jej piękno. Inaczej mówiąc, dzieci wiedzą, że nie wolno niszczyć tego, co nas otacza, a wręcz przeciwnie – należy wspierać i pomagać żyjącemu światu wokół nas.

Stąd pomysł, aby zorganizować wspólnie z leśniczymi z Leśniczówki Redykajny sadzenie drzew na terenie leśniczówki. W dniu 28 kwietnia 2017 roku przedszkolaki pojechały tam, aby wspólnie z leśniczymi sadzić drzewa. Na początku leśniczy porozmawiał z dziećmi na temat form ochrony lasu, do czego jest potrzebny las oraz jak poprawnie sadzić drzewa.

No i wreszcie nadszedł ten najważniejszy moment, kiedy wszyscy zabrali się za sadzenie drzewek. Przedszkolaki czyniły to chętnie. Dzieci wiedzą, że drzewa to „płuca świata”, a zadaniem dorosłych jest im o tym ciągle przypominać. Dzieci wraz z leśniczymi zasadzili takie drzewa jak: kasztanowiec, buk, jarzębina, jabłoń dzika, róża dzika, które na pewno przetrwają długo, ponieważ sadzono je w naprawdę radosnej atmosferze.

Zdjęcia


 

Światowy Dzień Wody w przedszkolu

 

Dnia 22 marca 2017 roku obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Wody. Z tej okazji wszyscy przyszli do przedszkola ubrani na niebiesko.

Dzień ten miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej oraz uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach muzycznych oraz badawczych, rozwiązywały tez zagadki na temat wody. Przedszkolaki ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń, dowiedziały się:

- Jaka jest woda?

- Czy coś w tej wodzie jest?

- Co pływa w wodzie, a co tonie?

W formie prezentacji multimedialnej mogły zobaczyć i dowiedzieć się:

- Do czego potrzebna jest woda?

- Kto potrzebuje wody?

- Skąd bierze się woda?

- Jak dużo jest jej na kuli ziemskiej?

- Że jest w kranie, ale nie każdy ma tak dobrze jak my, bo są miejsca, gdzie wody brakuje.

Podczas zajęć przedszkolaki wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki (woda kapiąca z kranu, gotująca się w czajniku, napuszczana do wanny, płynąca w strumyku, deszcz). Najwięcej frajdy sprawiły dzieciom ćwiczenia oddechowe: Burza w szklance wody, gdzie trzeba było wprawić wodę w ruch za pomocą słomek poprzez puszczanie bąbelków.

Zadania przeplatane były muzyką i zabawami rytmicznymi. Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!

Zdjęcia


 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama