forex trading logo

Mali Mistrzowie dbają o kondycję

 


Nasi Mali Mistrzowie wciąż dbają o kondycję. Ćwiczą zwisy na drążku (tu dziewczynki wykazały się większą siłą i sprawnością) oraz hartują się w zimowej aurze, zjeżdżając na sankach. Życzymy im efektów i wytrwałości.

JD


 

„Mali Mistrzowie” w zimowej aurzeUczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie zdobywają kolejne sprawności „Małego Mistrza”. Większość zajęć prowadzona jest w terenie. Nie straszna im żadna aura…

Wszyscy starają się, na miarę swoich możliwości, zdobywać kolejne umiejętności i pokonywać trudności. W zdrowym ciele zdrowy duch!

JD


 

Program „Mały Mistrz”

W roku szkolnym 2015/2016 nasza placówka realizuje Program „Mały Mistrz”. Skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy.W naszej szkole uczestniczy w nim klasa I.

 

Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.

Poszczególne bloki (sporty) realizowane są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Nauczyciele mogą również realizować program według własnej koncepcji dopasowanej do możliwości placówki oświatowej.
Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności „Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.
Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.
Program „Małego Mistrza” pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

  • dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
  • monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
  • zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

SN


 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama