forex trading logo


Diagnoza logopedyczna

W celu ustalenia wady wymowy u dziecka niezbędne jest przeprowadzenie badań wymowy. We wrześniu bezpłatne przesiewowe badania wymowy zostały prowadzone w oddziale „0” i klasach pierwszych.


Terapia

Terapia logopedyczna prowadzona jest min. w grupach 4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz nowoczesne formy terapii multimedialnej.


Współpraca z rodzicami

Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem.

Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii.

Bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń, jakie powinno wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Rodzice mają również możliwość skorzystania z zajęć otwartych, na których mogą przyglądać się, na czym polega terapia i jak poprawnie wykonywać ćwiczenia. Logopeda udzieli również odpowiedzi na pytania w godzinach konsultacyjnych.

Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się Rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. Dlatego zapraszam Państwa do systematycznego zaglądania do zeszytów, przychodzenia na zajęcia oraz konsultacje.


 

Materiały informacyjne
i materiały do pracy z dzieckiem w domu

 

Logopeda i jego zadania

Logopedia - prawa i obowiązki rodzica

Rozwój mowy dziecka

Kiedy szukać pomocy u logopedy?

Jak rozwijać sprawność językową dziecka?

Domowe ćwiczenia logopedyczne

Zabawy logopedyczne z dzieckiem

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama