forex trading logo

IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

„Srebrny Słowik”

 

R E G U L A M I N

I. ORGANIZATORZY

 • Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
 • przy współpracy: UWM w Olsztynie – wydział Sztuki

II. CELE KONKURSU

 • Wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej,
 • Zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,
 • Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju
 • Podniesienie świadomości narodowej

a) wartości moralne

b) wartości duchowe

c) poczucie wartości jednostki

 • Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
 • Artystyczna konfrontacja młodych artystów

III. ZASADY REGULAMINOWE

 • Uczestnicy konkursu są uczniami ogólnodostępnych szkół podstawowych Gminy Dywity.
 • Uczestnicy przygotowują i wykonują wybraną przez siebie piosenkę lub pieśń o charakterze patriotycznym.
 • Szkoła może zgłosić kandydatów w każdej z kategorii.
 • Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem muzycznym lub a capella.

 • Podkładem muzycznym może być akompaniament pianina, gitary, skrzypiec itp., nagranie na płycie CD.
 • Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu.
 • Czas występu łącznie nie może przekraczać 10 minut.
 • Przesłuchania odbywają się według w/w kategorii.

IV. UCZESTNICY

 • kategorie:
  • soliści: klasy I-III,
  • soliści: klasy IV-VII,

V. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:
1. Zgłoszenia solistów do konkursu międzyszkolnego dokonują opiekunowie

do dnia 14 listopada 2017 r .w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie.

VI. TERMINY
Konkurs odbędzie się 20 listopada 2017 r. o godz. 09.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.

 

VII. OCENA
Komisja konkursowa powołana przez wykładowców UWM w Olsztynie dokona oceny prezentacji Piosenki i Pieśni Patriotycznej biorąc pod uwagę kryteria konkursu, wyłoni zwycięzców finałowych.
Kryterium oceny stanowić będzie:
1. Dobór repertuaru
2. Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
3. Innowacje artystyczne
4. Wrażenie artystyczne

5. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców


VIII. NAGRODY
Grand Prix w Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej jest Statuetka Srebrnego Słowika. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają drobne upominki. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy.

 

UWAGA !

1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia.
2. Organizator zapewni nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacze CD.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Szkatuła, tel 89 5140-763


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama