forex trading logo

„Srebrny Słowik” po raz piąty

 

W czwartek 15 listopada 2018 roku odbył się w GOK-u w Dywitach jubileuszowy – V Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Srebrny Słowik”. Głównym organizatorem była nasza szkoła (SP Bukwałd) we współpracy z Instytutem Muzyki na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie oraz GOK Dywity. Honorowy patronat nad konkursem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

W artystycznej rywalizacji wzięło udział ponad 20 uczniów reprezentujących szkoły z gminy Dywity. Przepięknie zaśpiewali pieśni i piosenki o tematyce patriotycznej.

Grand Prix i statuetkę Srebrnego Słowika zdobyła Wiktoria Przęczek (kategoria klas III-V). Wyniki w poszczególnych kategoriach były następujące:

 • klasy „0”-II: I miejsce – Hanna Bil, II miejsce – Julia Jończyk z naszego oddziału przedszkolnego, III miejsce – Lena Opieczonek-Moszczyńska;
 • klasy III-V: I miejsce – Emilia Kołodziejczyk z naszej szkoły, II miejsce – Zuzanna Kukowska, III miejsce – Anna Słowik;
 • klasy VI-VIII: I miejsce – Natalia Sopel, II miejce – Maciej Soroko, III miejsce – Klaudia Wermter z naszej szkoły; wyróżnienia w tej kategorii wiekowej przyznano: Kindze Olejko, Aleksandrze Kowalik z naszej szkoły oraz Paulinie Lefevre.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Zdjęcia 

Nagrody w konkursie „Srebrny Słowik”

 

W poniedziałek (20 listopada 2017 roku) w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Srebrny Słowik”. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie we współpracy z Wydziałem Sztuki UWM w Olsztynie i GOK-iem w Dywitach.

W konkursie udział wzięli uczniowie z SP Bukwałd, SP Frączki, SP Słupy, SP Spręcowo, SP Tuławki i Studia Piosenki z GOK w Dywitach. Jury w składzie: dr Agnieszka Dziewulska-Pawłowska, dr hab. Katarzyna Bojaruniec i mgr Ewa Wankiewicz z UWM - Wydział Sztuki przyznało nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

w kategorii klas I-III:

 • I miejsce - Emilia Kołodziejczyk,
 • II miejsce - Nina Rumińska-Być,
 • III miejsce - Krystian Przybyłowski,
 • Wyróżnienie - Zofia Rudol;

w kategorii klas IV-VII:

 • I miejsce - Paulina Lefevre,
 • II miejsce - Natalia Sopel,
 • III miejsce - Anna Słowik,
 • Wyróżnienie - Klaudia Piórkowska, Maciej Soroko, Oksana Łusiewicz.

Grand Prix i statuetkę „Srebrnego Słowika" otrzymała Wiktoria Przęczek.

Gratulujemy wspaniałych występów.

Zdjęcia


 

IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

„Srebrny Słowik”

 

R E G U L A M I N

I. ORGANIZATORZY

 • Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
 • przy współpracy: UWM w Olsztynie – wydział Sztuki

II. CELE KONKURSU

 • Wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej,
 • Zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,
 • Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju
 • Podniesienie świadomości narodowej

a) wartości moralne

b) wartości duchowe

c) poczucie wartości jednostki

 • Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
 • Artystyczna konfrontacja młodych artystów

III. ZASADY REGULAMINOWE

 • Uczestnicy konkursu są uczniami ogólnodostępnych szkół podstawowych Gminy Dywity.
 • Uczestnicy przygotowują i wykonują wybraną przez siebie piosenkę lub pieśń o charakterze patriotycznym.
 • Szkoła może zgłosić kandydatów w każdej z kategorii.
 • Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem muzycznym lub a capella.

 • Podkładem muzycznym może być akompaniament pianina, gitary, skrzypiec itp., nagranie na płycie CD.
 • Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu.
 • Czas występu łącznie nie może przekraczać 10 minut.
 • Przesłuchania odbywają się według w/w kategorii.

IV. UCZESTNICY

 • kategorie:
  • soliści: klasy I-III,
  • soliści: klasy IV-VII,

V. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:
1. Zgłoszenia solistów do konkursu międzyszkolnego dokonują opiekunowie

do dnia 14 listopada 2017 r .w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie.

VI. TERMINY
Konkurs odbędzie się 20 listopada 2017 r. o godz. 09.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.

 

VII. OCENA
Komisja konkursowa powołana przez wykładowców UWM w Olsztynie dokona oceny prezentacji Piosenki i Pieśni Patriotycznej biorąc pod uwagę kryteria konkursu, wyłoni zwycięzców finałowych.
Kryterium oceny stanowić będzie:
1. Dobór repertuaru
2. Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
3. Innowacje artystyczne
4. Wrażenie artystyczne

5. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców


VIII. NAGRODY
Grand Prix w Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej jest Statuetka Srebrnego Słowika. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają drobne upominki. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy.

 

UWAGA !

1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia.
2. Organizator zapewni nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacze CD.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Szkatuła, tel 89 5140-763


 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama