forex trading logo

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O LESIE

„LAS BLIŻEJ NAS”

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

–    Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu przy Szkole Podstawowej w Bukwałdzie,

–    Nadleśnictwo Kudypy.

CELE KONKURSU:

–    zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej,

–    poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony lasu,

–    doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla zbiorowisk leśnych na podstawie okazów naturalnych, plansz, nagranych głosów,

–    pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

–    integracja uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami i jednostkami zajmującymi się edukacją leśna i ekologiczną.

UCZESTNICY, TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas III-V szkół podstawowych z Gminy Dywity. Każda szkoła zgłasza jedną drużynę, w skład której wchodzi troje uczniów: jeden uczeń z klasy III, jeden z klasy IV i jeden z klasy V.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.


Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku w godzinach 9.00–12.00
w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie
.


ORGANIZACJA KONKURSU:

Konkurs będzie składał się z 3 części:

 1. Pierwsza część będzie miała formę indywidualnego testu sprawdzającego wiedzę uczniów o lesie (około 10 minut).
 2. W drugiej części każda drużyna przedstawi prezentację multimedialną na temat „Drewno – surowiec doskonały”. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 5 minut. Komisja oceniająca prezentację będzie brała pod uwagę:

–    zgodność prezentacji z tematem,

–    zaangażowanie wszystkich członków drużyny w przedstawianie prezentacji.

 1. Trzecia część będzie miała formę quizu, w którym drużyna będzie zdobywała punkty, udzielając odpowiedzi na wylosowane pytania.


O zwycięstwie decydować będą punkty zebrane przez członków drużyn
we wszystkich etapach.


ZASADY PUNKTACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 1. W pierwszym etapie każdy z uczestników może zdobyć dla swojej drużyny 5 pkt (razem 15 pkt).
 2. Za prezentację multimedialną drużyna może otrzymać 20 pkt.
 3. W trzecim etapie drużyna może zdobyć po 5 pkt za każdą dobrą odpowiedź (razem 15 pkt).
 4. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów nastąpi dogrywka w formie dodatkowych pytań dla drużyny.
 5. Pytania konkursowe przygotują oraz zasiądą w komisji leśnicy z Nadleśnictwa Kudypy.
 6. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Kudypy.
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe.
 8. W sprawach nieujętych regulaminem decyduje komisja konkursowa.


Po drugim etapie konkursu organizator przygotuje poczęstunek dla uczestników.


Prosimy o zgłoszenia drużyn telefonicznie do Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie do dnia 7 marca 2018 roku:

–    tel. 89 51 40 763 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

–    osoba do kontaktów: Katarzyna Szkatuła – opiekun Szkolnego Koła TPL.


 

Nasza szkoła jest przyjazna środowisku

 

8 lutego 2018 roku przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystym wręczaniu certyfikatów „Szkoła przyjazna środowisku”. Certyfikat ten otrzymaliśmy dzięki całorocznej realizacji programu edukacji ekologicznej „Jesteśmy eko dla nas i dla przyszłości”. Udział w projekcie wzięła cała społeczność szkolna oraz instytucje współpracujące: Fundacja Albatros, Leśnictwo Redykajny, Nadleśnictwo Kudypy, TPL „Las Kudypski”, „Mazur” Electrorecycling sp. z o.o.

Aby zrealizować powyższe cele, zaplanowano takie działania, które zaangażowały większość beneficjentów i społeczność lokalną. Pierwszą akcją była, prowadzona przez cały rok, zbiórka eko śmieci (baterie, drobny sprzęt elektryczny, nakrętki itp. - współpraca z firmą „Mazur”), którą promowano w środowisku i na profilu szkoły na Facebook-u.

Zadaniami realizowanymi również przez cały rok szkolny były:

 • wymiana „Książka za książkę” poprzez stworzenie kącika, w którym każdy mógł wymienić swoją książkę na inną;
 • kompostowanie odpadów organicznych – odpady z kuchni szkolnej, skórki od owoców, ogryzki itp.;
 • ograniczenie wytwarzania śmieci w szkole poprzez dwustronne kserowanie, wykorzystywanie drugiej czystej strony kartek, wykorzystywanie gazet i ulotek do praz plastycznych, zbiórkę makulatury (w każdym pomieszczeniu karton na papier);
 • wykorzystywanie odpadów do wykonywania rzeczy użytkowych i ozdób.

Kolejnym działaniem było zbieranie i przygotowywanie pożywienia dla ptaków w celu dokarmiania ich zimą. Pożywienie to umieszczano w karmnikach i na okolicznych drzewach. Uczniowie wiedzą, że nie wolno karmić ptactwa chlebem i żywnością soloną. Przeprowadzono również konkurs dla rodzin „Nasza Rodzina ogranicza produkcję śmieci”. „Moja klasa rezygnuje i ogranicza odpady” to tworzenie, wspólnie z rodzicami, klasowych kodeksów, które posłużyły do opracowania „Szkolnego Kodeksu Ekologicznego”.

Zorganizowano Szkolny Festiwal Projektów „Drugie Zycie Odpadów”, podczas którego poszczególni uczniowie lub też grupy prezentowały wykonane przez siebie, ale również wspólnie z rodzicami, rzeczy użytkowe, zabawki, gry itp. zrobione z różnych odpadów. Odbyła się wycieczka do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, podczas której uczniowie zapoznali się ze sposobami utylizacji śmieci i zasadami ich segregowania. W tej tematyce przeprowadzono w szkole prelekcję: „Czas rozkładu poszczególnych odpadów” oraz konkurs podczas Festynu Rodzinnego: „Czy umiem segregować śmieci?”. Na tymże festynie każda klasa zaprezentowała hasła o tematyce ekologicznej.

W szkole, po raz kolejny, zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Lesie, którego tematem przewodnim w bieżącym roku był „Zrównoważony rozwój w lesie”. Ten sam temat przewodził „Zielonym lekcjom” w Leśnictwie Redykajny na zajęciach prowadzonych przez leśników. Aby móc tego typu zajęcia prowadzić przy szkole, z materiałów z odzysku rodzice wykonali stół i ławę, które ustawiono w ogrodach przyszkolnych. W tych ogrodach uczniowie uprawiają warzywa na grządkach wyniesionych oraz dbają o wcześniejsze nasadzenia.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, za pośrednictwem Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, pozyskano środki na uzupełnienie nasadzeń oraz tablic dydaktycznych w ramach projektu „Wabimy owady”. Dzięki temu zakupiono i zasadzono, wspólnie z uczniami i pracownikami szkoły, wiele roślin miododajnych i wabiących owady oraz zamontowano oczko wodne jako poidełko.

We współpracy z Fundacją Albatros na terenie „Lecznicy Dzikich Ptaków” w Bukwałdzie uczniowie wraz z rodzicami wykonali z materiałów ekologicznych z odzysku (skrzynki po owocach, trzcina, euro-palety, szyszki, glina) domki dla ptaków i owadów, które umieścili w swoich ogrodach. Odbyły się zajęcia w terenie mające na celu nauczenie dzieci rozpoznawania roślin i owadów w różnych środowiskach.


 

Być bezpiecznym w Internecie

 

We wtorek 6 lutego 2018 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Prowadziła je olsztyńska policjantka pani Lidia Cynt.


Podczas warsztatów przypomniała uczniom, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Dowiedzieli się oni, jakie zagrożenia tam na nich czyhają i w jaki sposób można ich uniknąć. Już wiedzą, że nie wolno w sieci podawać swoich danych osobowych, a do osób poznawanych w Internecie trzeba mieć ograniczone zaufanie, gdyż nigdy nie mamy pewności, kto znajduje się po drugiej stronie.

Uczniowie, szczególnie ci najmłodsi, dowiedzieli się, czym jest tzw. hejt (obraźliwy lub agresywny komentarz zamieszczony w Internecie), będący wyrazem braku szacunku do drugiej osoby. Policjantka przekonywała uczniów, że jeżeli doświadczają cyberprzemocy lub są jej świadkami, to powinni o tym poinformować osoby dorosłe lub zadzwonić na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.

Na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz tym, jak się ich wystrzegać, nasi uczniowie wypowiadali się również przed kamerami olsztyńskiej telewizji. Relację można obejrzeć klikając na poniższy link.

 

Relacja w TVP Olsztyn

 

Zdjęcia z warsztatów w szkole


 

Z wizytą w Sejmie i Pałacu Prezydenckim

 

19 stycznia uczniowie klas I-VII pojechali na wycieczkę szkolną do Warszawy. Byli w Sejmie oraz Pałacu Prezydenckim. Przespacerowali się również uliczkami Starego Miasta.

Podczas wizyty w Sejmie uczniowie zostali w skrótowy sposób zapoznani z historią oraz współczesnością polskiego parlamentaryzmu. Z galerii Sali Posiedzeń Sejmu zobaczyli miejsca, które zajmują posłowie oraz zaproszeni do Sejmu goście. W hallu głównym obejrzeli makietę kompleksu budynków sejmowych, tablicę upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej oraz tablicę upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

W Pałacu Prezydenckim uczniowie zobaczyli Salę Kolumnową, gdzie odbywa się większość najważniejszych wydarzeń politycznych, m.in. nadawane są tam odznaczenia państwowe, czy powoływany jest rząd. Odwiedzili również Salę Białą im. Lecha Kaczyńskiego, która jest miejscem spotkań Prezydenta Rzeczypospolitej z przywódcami innych państw. W Sali Chorągwianej prezentowane są chorągwie odzwierciedlające dzieje Rzeczypospolitej. Uczniowie obejrzeli również kaplicę prezydencką, w której na ścianach wiszą podarunki od papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Na koniec uczestnicy wycieczki przespacerowali się ulicami Starego Miasta. Zobaczyli Kolumnę Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski oraz Barbakan. Pod pomnikiem Jana Kilińskiego oraz Pomnikiem Małego Powstańca wysłuchali krótkich opowieści na temat burzliwej historii Warszawy.

Uczniowie, pełni wrażeń, z zakupionymi pamiątkami, wrócili do domów, aby rozpocząć długo wyczekiwane ferie.

Zdjęcia


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 53
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama