forex trading logo

Zielone tereny przyszkolne


W kwietniu szkolne koło TPL oraz uczniowie klas I-III rozpoczęli prace nad projektem „Zielone tereny przyszkolne” finansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Celem projektu było założenie przy Szkole Podstawowej w Bukwałdzie terenów zielonych spełniających cele dydaktyczne. W ramach projektu założono grządki wyniesione (przy współpracy z Radą Rodziców), w których uczniowie rozpoczęli uprawę warzyw i ziół. Dzięki temu na bieżąco będą poznawali zioła i rośliny uprawne, nabędą umiejętność ich upraw oraz wykorzystania w codziennym spożyciu poprzez sporządzanie sałatek oraz zasilenie kuchni szkolnej. Partnerami w projekcie byli: Rada Rodziców i Leśnictwo Redykajny.
Zrealizowano również zakup nasion i roślin miododajnych, które zostały nasadzone w obrębie szkoły. Zakupiono kompostownik, który będzie służył do nawożenia grządek oraz zbiornik na deszczówkę, który spełnia funkcję proekologiczną. Dodatkowo szkoła pozyskała środki na nasadzenia świerków oraz ogrodzenie części terenu wokół szkoły.

K.Sz.

 


 

Ubiegamy się o zieloną flagęW tym roku szkolnym uczestniczyliśmy w projekcie „Zielone tereny przyszkolne”. Postanowiliśmy stworzyć ogródek. Z pomocą rodziców, pracowników szkoły i uczniów klas I-III zrobiliśmy grządki wyniesione. Uczniowie, którzy chodzą na zajęcia przyrodnicze, posiali już kwiaty oraz warzywa. Grządki są poprzydzielane klasom I-III. W marcu powiesiliśmy także na drzewach przy szkole hotele dla owadów. Zainstalowaliśmy również beczkę na deszczówkę i kompostownik.

Milena Reddig


 

 

Wręczenie Geocertyfikatu


Nasza szkoła, jako jedna z 41 placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego, otrzymała Geocertyfikat. Jest to tytuł nadawany szkołom i przedszkolom, które w swoich działaniach wyróżniają się podejmowaniem zagadnień z zakresu georóżnorodności otoczenia. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 15 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Kurzętniku.


Działania związane z uzyskaniem tytułu prowadzone były w szkole od września do grudnia 2014 roku. Uczniowie klas IV-VI odbyli kilka wycieczek po okolicy w celu dokumentowania polodowcowej rzeźby terenu oraz śladów dziedzictwa kulturowego. Zebrane materiały zostały następnie przez nich opracowane w formie e-przewodnika „Tajemnicze miejsca – śladami dawnych mieszkańców naszej okolicy” oraz fotoreportażu „Różnorodność form krajobrazu polodowcowego” i zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.
Kapituła przyznająca Geocertyfikaty i jego organizatorzy docenili wkład uczniów i ich zaangażowanie. Poza przepięknym dyplomem i statuetką z ametystem, placówki otrzymały cenne materiały dydaktyczne, m.in. plansze poglądowe, albumy oraz zestawy minerałów przygotowane przez Muzeum Geologiczne w Warszawie. Będą to z pewnością bardzo przydatne pomoce dydaktyczne, a w założeniu fundatora mają się stać zalążkiem szkolnych wystaw minerałów i zachęcić uczniów do rozbudzenia i rozwijania swoich geologicznych zainteresowań.


Kazimierz Kisielew


 

Dzień Historyczny
– Początki państwa polskiego


Dzień Historyczny w naszej szkole to uroczystość, do której wszyscy przygotowują się już od początku roku szkolnego. W tej jubileuszowej, bo już piątej edycji, nauczyciele i uczniowie wcielili się w postaci z początków państwa polskiego.

Poznawanie historii przez jej doświadczanie – taki był główny cel imprezy, która odbyła się 5 maja 2015 roku. Wszyscy, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, przyszli w tym do dniu do szkoły poprzebierani za postaci z epoki. W tym roku temat przewodni brzmiał: „Początki państwa polskiego”. Nie zabrakło więc wojów, łuczników, nimf wodnych z przepięknie uplecionymi wiankami oraz zwykłych włościan w zgrzebnych szatach.
Na samym początku uczniowie obejrzeli fragment filmu „Stara baśń”, aby niejako lepiej „wejść” w klimat minionej epoki. Następnie rozpoczął się konkurs wiedzy o życiu Słowian i znajomości legend związanych z tamtymi czasami. Wypowiedzi i prezentacje uczniów oceniała komisja złożona z zaproszonych gości w składzie: pani Sabina Robak – przewodnicząca Rady Gminy Dywity, pani Małgorzata Dziemidowicz – kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Zdrowia oraz sekretarz Gminy – pan Daniel Zadworny.
W konkursie wiedzowym I miejsce zajęła klasa VI, drugie klasa IV, zaś III – uczniowie z klasy V. Pytania były trudne - dotyczyły m.in. zwyczajów słowiańskich, obrzędów, bóstw oraz ówczesnych sposobów uprawy roli i organizacji plemiennej. Jest to wiedza wykraczająca poza poziom szkoły podstawowej, a uczniowie w większości przypadków nie mieli problemów z udzieleniem odpowiedzi na wylosowane pytania. Różnice w punktach pomiędzy poszczególnymi klasami były niewielkie. Klasy młodsze prezentowały legendy – jury I miejsce przyznało klasie II, zaś miejsce drugie – ex aequo – klasie I i III
Następnie przyszedł czas na wybór najlepszych uczniowskich przebrań. Tutaj szczególne wyróżnienie otrzymała klasa V, przebrana wraz z wychowawczynią za mieszkańców słowiańskiej wsi. Wśród uczniów doceniono stroje Mateusza Krywoszonka i Jana Roszczyka. Wyróżniono również przebranych nauczycieli – tutaj wyboru dokonali oczywiście uczniowie. Uznali, że najlepiej ducha epoki oddają stroje pani Iwony Słowik, pani Moniki Gadomskiej i pana Kazimierza Kisielewa.
Na zakończenie, już po degustacji specjalnie na tę okazję przygotowanej słowiańskiej potrawy złożonej z kaszy, wręczono uczniom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Dzień Historyczny już po raz kolejny udowodnił, iż takie niekonwencjonalne, „żywe” uczenie historii jest bardzo twórcze. Towarzyszące imprezie emocje i czas przeznaczony na przygotowania z pewnością spowodują, że zdobytą wiedzę uczniowie dobrze utrwalili.


Kazimierz Kisielew


Galeria


 
« pierwszapoprzednia5152535455565758następnaostatnia »

Strona 57 z 58
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama