forex trading logo

Wręczenie Geocertyfikatu


Nasza szkoła, jako jedna z 41 placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego, otrzymała Geocertyfikat. Jest to tytuł nadawany szkołom i przedszkolom, które w swoich działaniach wyróżniają się podejmowaniem zagadnień z zakresu georóżnorodności otoczenia. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 15 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Kurzętniku.


Działania związane z uzyskaniem tytułu prowadzone były w szkole od września do grudnia 2014 roku. Uczniowie klas IV-VI odbyli kilka wycieczek po okolicy w celu dokumentowania polodowcowej rzeźby terenu oraz śladów dziedzictwa kulturowego. Zebrane materiały zostały następnie przez nich opracowane w formie e-przewodnika „Tajemnicze miejsca – śladami dawnych mieszkańców naszej okolicy” oraz fotoreportażu „Różnorodność form krajobrazu polodowcowego” i zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.
Kapituła przyznająca Geocertyfikaty i jego organizatorzy docenili wkład uczniów i ich zaangażowanie. Poza przepięknym dyplomem i statuetką z ametystem, placówki otrzymały cenne materiały dydaktyczne, m.in. plansze poglądowe, albumy oraz zestawy minerałów przygotowane przez Muzeum Geologiczne w Warszawie. Będą to z pewnością bardzo przydatne pomoce dydaktyczne, a w założeniu fundatora mają się stać zalążkiem szkolnych wystaw minerałów i zachęcić uczniów do rozbudzenia i rozwijania swoich geologicznych zainteresowań.


Kazimierz Kisielew


 

Dzień Historyczny
– Początki państwa polskiego


Dzień Historyczny w naszej szkole to uroczystość, do której wszyscy przygotowują się już od początku roku szkolnego. W tej jubileuszowej, bo już piątej edycji, nauczyciele i uczniowie wcielili się w postaci z początków państwa polskiego.

Poznawanie historii przez jej doświadczanie – taki był główny cel imprezy, która odbyła się 5 maja 2015 roku. Wszyscy, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, przyszli w tym do dniu do szkoły poprzebierani za postaci z epoki. W tym roku temat przewodni brzmiał: „Początki państwa polskiego”. Nie zabrakło więc wojów, łuczników, nimf wodnych z przepięknie uplecionymi wiankami oraz zwykłych włościan w zgrzebnych szatach.
Na samym początku uczniowie obejrzeli fragment filmu „Stara baśń”, aby niejako lepiej „wejść” w klimat minionej epoki. Następnie rozpoczął się konkurs wiedzy o życiu Słowian i znajomości legend związanych z tamtymi czasami. Wypowiedzi i prezentacje uczniów oceniała komisja złożona z zaproszonych gości w składzie: pani Sabina Robak – przewodnicząca Rady Gminy Dywity, pani Małgorzata Dziemidowicz – kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Zdrowia oraz sekretarz Gminy – pan Daniel Zadworny.
W konkursie wiedzowym I miejsce zajęła klasa VI, drugie klasa IV, zaś III – uczniowie z klasy V. Pytania były trudne - dotyczyły m.in. zwyczajów słowiańskich, obrzędów, bóstw oraz ówczesnych sposobów uprawy roli i organizacji plemiennej. Jest to wiedza wykraczająca poza poziom szkoły podstawowej, a uczniowie w większości przypadków nie mieli problemów z udzieleniem odpowiedzi na wylosowane pytania. Różnice w punktach pomiędzy poszczególnymi klasami były niewielkie. Klasy młodsze prezentowały legendy – jury I miejsce przyznało klasie II, zaś miejsce drugie – ex aequo – klasie I i III
Następnie przyszedł czas na wybór najlepszych uczniowskich przebrań. Tutaj szczególne wyróżnienie otrzymała klasa V, przebrana wraz z wychowawczynią za mieszkańców słowiańskiej wsi. Wśród uczniów doceniono stroje Mateusza Krywoszonka i Jana Roszczyka. Wyróżniono również przebranych nauczycieli – tutaj wyboru dokonali oczywiście uczniowie. Uznali, że najlepiej ducha epoki oddają stroje pani Iwony Słowik, pani Moniki Gadomskiej i pana Kazimierza Kisielewa.
Na zakończenie, już po degustacji specjalnie na tę okazję przygotowanej słowiańskiej potrawy złożonej z kaszy, wręczono uczniom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Dzień Historyczny już po raz kolejny udowodnił, iż takie niekonwencjonalne, „żywe” uczenie historii jest bardzo twórcze. Towarzyszące imprezie emocje i czas przeznaczony na przygotowania z pewnością spowodują, że zdobytą wiedzę uczniowie dobrze utrwalili.


Kazimierz Kisielew


Galeria


 

Otrzymaliśmy GEOCERTYFIKAT!!!

 

GEOCERTYFIKAT to wojewódzki tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych, które wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia.

 

Kapituła przyznająca GEOCERTYFIKAT zwróciła uwagę, iż „podjęte przez placówki działania były na wysokim poziomie i w pełni zasługują na GEOCERTYFIKAT. Szkoły wszystkich szczebli i przedszkola, ubiegające się o certyfikat, pokazały, że myślą i działają znacznie szerzej i prowadzą wiele zajęć pozalekcyjnych o różnorodnej formie”.

Członkowie Kapituły podziwiali uczniów, którzy przemierzali kilometry dróg i inwentaryzowali geostanowiska, stare cmentarze, uczestniczyli w edukacji na temat skał i skamieniałości, wykonywali fotoreportaże i wystawy fotograficzne. Dzięki temu, z pomocą nauczycieli z zaangażowaniem wykonujących swój zawód, uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

Uroczyste wręczenie GEOCERTYFIKATÓW odbędzie się w kwietniu 2015 roku w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

Kazimierz Kisielew


Informacja o uzyskaniu certyfikatu na stronie W-M ODN Olsztyn


 Organizacja roku szkolnego 2018/2019

w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie


Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 • rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 roku;
 • zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2018 roku;
 • ferie zimowe: 21 stycznia – 3 lutego 2019 roku;
 • wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 roku;
 • egzamin ósmoklasisty: 15-17 kwietnia 2019 roku;
 • zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 roku;
 • ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 roku.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 2 listopada 2018 roku;
 • 15-17 kwietnia 2019 roku – egzamin ósmoklasisty;
 • 29 kwietnia 2019 roku;
 • 30 kwietnia 2019 roku;
 • 2 maja 2019 roku. 
« pierwszapoprzednia515253następnaostatnia »

Strona 53 z 53
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama