forex trading logo

Święto Zabaw Podwórkowych


28 września 2018 roku w naszej szkole odbyło się Święto Zabaw Podwórkowych. Było to podsumowanie jednego z działań w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Tratwa” projektu „Otwarcie drzwi na podwórko”. W dawne zabawy podwórkowe wspólnie bawili się uczniowie ze szkół z Bukwałdu i Spręcowa.

– Projekt „Otwarcie drzwi na podwórko” ma na celu zaproszenie dzieci do zabaw podwórkowych, w które dawniej bawili się ich rodzice i dziadkowie – mówi pani Joanna Żurek, koordynatorka projektu. – W czerwcu i lipcu spotykaliśmy się z osobami starszymi z Bukwałdu, Barkwedy i Brąswałdu. Słuchaliśmy o dawnych zabawach, zgodnie z przekazanymi przez rodziców i dziadków instrukcjami dzieci same wykonywały rzeczy potrzebne do poszczególnych zabaw, a potem wspólnie się w nie bawiliśmy. Ideą projektu było też wzmocnienie więzi międzypokoleniowej, pielęgnowanie żywych relacji między dziećmi oraz pokazanie im ciekawej alternatywy dla komputerów i smartfonów – dodaje pani Joanna.

Dzieci chętnie uczestniczyły w spotkaniach i z uwagą słuchały dorosłych, którzy pełni entuzjazmu, opowiadając o dawnych grach, tak naprawdę opowiadali o swoim dzieciństwie i młodości. Podczas zorganizowanych w ramach projektu warsztatach uczestnicy wykazywali się dużą kreatywnością. Uczyli się robić łódki z kory, łuki i strzały z leszczyny czy wykonywać tor do gry w kapsle. Ważne było dla nich to, że potem mogą te elementy wykorzystać we wspólnej zabawie – zobaczyć, jak łódka płynie po jeziorze, czy strzelić z własnoręcznie wykonanego łuku do tarczy.

– Podczas rozmów z mieszkańcami wielokrotnie słyszałam, że na wsi w ogóle nie słychać dzieci i że trzeba je wyciągać z domów na podwórko. Większość tych zabaw była kiedyś na podwórku, stąd taki tytuł projektu – wyjaśnia koordynatorka. – Byłam bardzo szczęśliwa, gdy po dniu warsztatów, podczas których wykonywaliśmy m.in. kapsle do gry, uczestnicy umawiali się potem na wspólną grę następnego dnia – podsumowuje pani Joanna.

Podczas Święta Zabaw Podwórkowych uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie wcielili się w rolę ekspertów. Przygotowali stanowiska z dawnymi grami podwórkowymi i uczyli w nie grać swoich rówieśników ze szkół w Bukwałdzie i Spręcowie. Można było zagrać w kapsle na specjalnie przygotowanym torze, pograć w gumę, w Piekło-Niebo i w Chłopka, czy sprawdzić swoją zręczność rzucają monetami w grze w „ściankę” bądź „oczko”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się rzucanie patykiem do puszek i strzelanie z łuku. Nie zabrakło również zabaw zespołowych – ciuciubabki czy pierścienia.

Uczestnicy projektu do zebranych gier i zabaw podwórkowych wykonali opisy i instrukcje. Zilustrowali je rysunkami instruktażowymi oraz napisali własne komentarze. Wszystko to zaś umieścili w specjalnej „Księdze Zabaw Podwórkowych”. Zarówno oni, jak i inne zainteresowane osoby, będą mogli z niej korzystać, aby nauczyć się danej gry lub zabawy. Obserwując entuzjazm dzieci podczas spotkań, warsztatów oraz „Święta Zabaw Podwórkowych”, wierzymy, że dzieci będą wciąż chętnie spędzać czas na podwórku. Potrzebują do tego tylko drobnej zachęty od nas – dorosłych.

Kazimierz Kisielew

Zdjęcia


 

Tabliczka mnożenia na sportowo

 

28 września 2017 roku obchodzony jest, cieszący się ogromną popularnością, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym roku już po raz kolejny wzięli w niej udział uczniowie z naszej szkoły.

Uczniowie na lekcjach matematyki przypominani i utrwalali tabliczkę mnożenia. Przeprowadzono w każdej klasie wybór eksperta tabliczki mnożenia. W dniu podsumowującym akcję spośród nich wyłoniono szkolnego mistrza. Został w nim uczeń klasy szóstej Bartosz Mendrzycki.

Następnie przedstawiciele poszczególnych klas brali udział w czterech konkurencjach sportowo-matematycznych: królowa skakanki, szalone hula hop, mistrz golfa, król kręgli. W każdej z tych konkurencji, oprócz sprawności fizycznej, trzeba było się wykazać znajomością tabliczki mnożenia. W konkursach sportowo-matematycznych wygrała klasa ósma. Uczniowie otrzymali grę familijną, w którą mogą grać na zajęciach z wychowawcą. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymali zaś drobne upominki. Można było również wziąć udział w konkursach matematycznych, pomalować kolorowankę i świetnie się bawić, utrwalając jednocześnie tabliczkę mnożenia.

AK

Zdjęcia


 

 

Dokumenty do pobrania:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie z siedzibą pod adresem Bukwałd 39, 11-001 Dywity, tel. 89 514 07 63.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Maciejem Żołnowskim pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


 

 

Tytuł projektu:
Nowoczesne szkoły bez barier – SP Tuławki i SP Bukwałd
Okres realizacji projektu: od: 2018-08-01 do: 2019-06-30

 

Dokumenty do pobrania:

Wsparcie skierowane jest do 7 nauczycieli (6K/1M) nauk matematyczno-przyrodniczych SP Tuławki i SP Bukwałd i 80 uczniów (40K/40M) SP Tuławki i SP Bukwałd.

3 działania zgodnie z regulaminem konkursu:

1. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu i wykorzystywania pracowni zakupionych w ramach projektu,

3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki za pomocą innowacyjnych zajęć metodą eksperymentu ze współpracą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wyposażenie szkół

Powstanie 4 pracowni do nauk matematyczno-przyrodniczych w SP Tuławkach i SP Bukwałdzie: 2 sale do nauczania matematyki, 2 sale biologiczno-chemiczne.

 

Zajęcia dla uczniów:

Czytaj dalej...
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 53
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama