forex trading logo

Wręczenie Geocertyfikatu


Nasza szkoła, jako jedna z 41 placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego, otrzymała Geocertyfikat. Jest to tytuł nadawany szkołom i przedszkolom, które w swoich działaniach wyróżniają się podejmowaniem zagadnień z zakresu georóżnorodności otoczenia. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 15 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Kurzętniku.


Działania związane z uzyskaniem tytułu prowadzone były w szkole od września do grudnia 2014 roku. Uczniowie klas IV-VI odbyli kilka wycieczek po okolicy w celu dokumentowania polodowcowej rzeźby terenu oraz śladów dziedzictwa kulturowego. Zebrane materiały zostały następnie przez nich opracowane w formie e-przewodnika „Tajemnicze miejsca – śladami dawnych mieszkańców naszej okolicy” oraz fotoreportażu „Różnorodność form krajobrazu polodowcowego” i zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.
Kapituła przyznająca Geocertyfikaty i jego organizatorzy docenili wkład uczniów i ich zaangażowanie. Poza przepięknym dyplomem i statuetką z ametystem, placówki otrzymały cenne materiały dydaktyczne, m.in. plansze poglądowe, albumy oraz zestawy minerałów przygotowane przez Muzeum Geologiczne w Warszawie. Będą to z pewnością bardzo przydatne pomoce dydaktyczne, a w założeniu fundatora mają się stać zalążkiem szkolnych wystaw minerałów i zachęcić uczniów do rozbudzenia i rozwijania swoich geologicznych zainteresowań.


Kazimierz Kisielew


 

Otrzymaliśmy GEOCERTYFIKAT!!!

 

GEOCERTYFIKAT to wojewódzki tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych, które wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia.

 

Kapituła przyznająca GEOCERTYFIKAT zwróciła uwagę, iż „podjęte przez placówki działania były na wysokim poziomie i w pełni zasługują na GEOCERTYFIKAT. Szkoły wszystkich szczebli i przedszkola, ubiegające się o certyfikat, pokazały, że myślą i działają znacznie szerzej i prowadzą wiele zajęć pozalekcyjnych o różnorodnej formie”.

Członkowie Kapituły podziwiali uczniów, którzy przemierzali kilometry dróg i inwentaryzowali geostanowiska, stare cmentarze, uczestniczyli w edukacji na temat skał i skamieniałości, wykonywali fotoreportaże i wystawy fotograficzne. Dzięki temu, z pomocą nauczycieli z zaangażowaniem wykonujących swój zawód, uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

Uroczyste wręczenie GEOCERTYFIKATÓW odbędzie się w kwietniu 2015 roku w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

Kazimierz Kisielew


Informacja o uzyskaniu certyfikatu na stronie W-M ODN Olsztyn


 

Uczniowie naszej szkoły starają się o uzyskanie Geocertyfikatu. Mogą go otrzymać placówki, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia. Szczególne ważne są inicjatywy ukazujące geologiczne i antropogeniczne (związane z działalnością człowieka) elementy przyrody nieożywionej, a także ślady dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy, gminy i regionu.
Już od wielu lat w szkole kultywujemy tradycje warmińskie, m.in. poprzez przygotowywanie programu artystycznego na „Sobótkę Bukwałdzką”. Co roku bierzemy udział w wycieczkach krajoznawczych oraz pogłębiamy swoją wiedzę o Prusach uczestnicząc w „Festynie Archeologicznym” w Gadach.
Możliwość uzyskania Geocertyfikatu stała się dla nas wyzwaniem i zainspirowała nas do dalszych działań. Efekty naszej pracy przedstawiamy poniżej.

 


 

E-przewodnik

 

„Tajemnicze miejsca

– śladami dawnych mieszkańców naszej okolicy”


aaPodczas odbytych w czerwcu, wrześniu i październiku wycieczek krajoznawczo-historycznych uczniowie klas IV-VI, z pomocą przewodnika pana Kazimierza Kisielewa, wyszukiwali i fotografowali obiekty historyczne w zwiedzanych miejscowościach (Bukwałd, Barkweda, Kajny i Brąswałd) oraz te, które znajdują się w okolicznych lasach (w kierunku Różynki, Cerkiewnika i Kajn). Podczas zwiedzania byli zapoznawani z ich historią.
aaNastępnym etapem był wybór zdjęć i przygotowanie do nich opisów. Wykonali to w ramach dodatkowych zajęć przeprowadzonych w szkole z panią Jolantą Miller. Wybrane zdjęcia zostały wywołane i wraz z opisami posłużyły do przygotowania szkolnej wystawy. Zaprezentowano ją rodzicom, uczniom i nauczycielom na początku grudnia 2014 roku.
aaPoniżej przedstawiamy zdjęcia i opisy przygotowane przez uczniów, które tworzą e-przewodnik dla wszystkich zainteresowanych poznaniem nie tylko zabytków, ale także ciekawych miejsc w Bukwałdzie i okolicznych miejscowościach.


Zabytki:
Historia Bukwałdu
Kaplica w Bukwałdzie
Legenda o powstaniu kaplicy w Bukwałdzie
Grota Maryjna w Bukwałdzie
Kościół w Brąswałdzie
Elektrownia wodna w Brąswałdzie
Taran wodny w Kajnach
Cmentarz ewangelicki w Barkwedzie
Lądowisko sterowców w Dywitach
Kurhan

Postaci:
Ksiądz Walenty Barczewski
Warmińska poetka Maria Zientara-Malewska

 

Zdjęcia do powyższych opisów znajdują się w galerii poniżej:

Galeria

 

Poniżej znajdują się prezentacje uczniów
przedstawiające zabytki Bukwałdu, okolic i regionu:

Ciekawostki w okolicy
Bukwałd
Mój region
Zabytki w okolicy
Śladami dawnych mieszkańców

 

Miłośników Bukwałdu i okolic zapraszamy także do obejrzenia wykonanego przez uczniów przewodnika filmowego prezentującego zabytki Bukwałdu i okolic pt.: "Filmowy spacer po Bukwałdzie". Wykonany został on w ramach realizacji programu "Szkoła z klasą 2.0" w roku 2013. Film bardzo spodobał się kapitule programu i realizujący go uczniowie zostali wyróżnieni zaproszeniem do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tam prezentowali swój film innym szkołom.

Kliknij na ten link, aby obejrzeć film 

Fotoreportaż

„Różnorodność form krajobrazu polodowcowego”


aaOkolice Bukwałdu obfitują w różne formy polodowcowego krajobrazu. We wsi znajduje się Jezioro Bukwałdzkie oraz polodowcowy wąwóz, teren wokół jest pagórkowaty. Przez pobliską Barkwedę przepływa Stara Łyna i nieopodal niej znajduje się wzgórze z pruskim grodziskiem, zaś w drodze do Brąswałdu przekracza się, przepływającą przez trzy jeziora (Kesing, Mosąg i Orzełek), Łynę.
aaOd początku września w ramach przygotowań do realizacji fotoreportażu uczniowie wyszukiwali w Internecie informacje i omawiali różne formy występujące w krajobrazie polodowcowym. We wrześniu i październiku odbyły się cztery piesze wycieczki w okolicach Bukwałdu, Barkwedy oraz do lasów w kierunku Cerkiewnika i Różynki. Podczas nich uczniowie wskazywali w terenie i fotografowali zachowane formy polodowcowe (wzgórza, Jezioro Bukwałdzkie, strumień w wąwozie, eutroficzne śródleśne jeziorka, głazy narzutowe, Łynę).
aaUczniowie do przygotowanego fotoreportażu wybrali zdjęcia przedstawiające, wg nich najbardziej charakterystyczne formy krajobrazu polodowcowego, wykonali do nich opisy i przygotowali szkolną wystawę. Obejrzała ją społeczność szkolna oraz rodzice. Ponadto wykonali prezentację. Dzięki tym działaniom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat różnorodności form krajobrazu polodowcowego i z pewnością bardziej dojrzale będą patrzeć na otaczające ich środowisko.


Dwie prezentacje przedstawiające różnorodność form krajobrazu polodowcowego znajdują się poniżej:

Prezentacja 1

Prezentacja 2


Elementy krajobrazu polodowcowego:
Jezioro Bukwałdzkie
Jezioro rynnowe
Żwirownia
Wzgórza morenowe
Wąwóz
Rzeka Łyna
Ozy
Ozy, kemy i drumliny
Ostatnie zlodowacenie
Głazy narzutowe

 

Zdjęcia do powyższych opisów znajdują się w galerii poniżej:

Galeria


 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama