forex trading logo

Przedstawiamy Państwu harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I.

Na dole strony znajdują się linki do dokumentów związaych z rekrutacją.

 


 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity w roku szkolnym 2017/2018

 

1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 • od 07 do 13 kwietnia złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny,

 

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • od 14 do 28 kwietnia - wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do przedszkola,
 • od 02 do 10 maja - weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną,
 • 12 maja podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 15 do 19 maja potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • do 23 maja podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli.

3. Postępowanie uzupełniające

 • od 25 do 31 maja - wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do przedszkola,
 • od 01 do 07 czerwca - weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną,
 • 09 czerwca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 12 do 16 czerwca potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 19 czerwca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli.

 


 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2017/2018


 • od 08 do 19 maja - wydawanie i przyjmowanie wniosków rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018,
 • od 22 do 25 maja - weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 26 maja - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 29 maja do 2 czerwca - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 5 czerwca - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające w przypadku posiadania przez szkoły wolnych miejsc będzie trwało do końca sierpnia 2017 roku.

 


 

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

Uchwała Rady Gminy Dywity dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych


Regulamin rekrutacji do szkoły

 

Zgłoszenie ucznia do klasy I

 

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły

 

Uchwała Rady Gminy Dywity dotycząca rekrutacji do klasy I

 


 

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać telefonicznie.

Tel. do szkoły: 89 5140763.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama