forex trading logo

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O LESIE

„LAS BLIŻEJ NAS”

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

–    Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu przy Szkole Podstawowej w Bukwałdzie,

–    Nadleśnictwo Kudypy.

CELE KONKURSU:

–    zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej,

–    poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony lasu,

–    doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla zbiorowisk leśnych na podstawie okazów naturalnych, plansz, nagranych głosów,

–    pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

–    integracja uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami i jednostkami zajmującymi się edukacją leśna i ekologiczną.

UCZESTNICY, TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas III-V szkół podstawowych z Gminy Dywity. Każda szkoła zgłasza jedną drużynę, w skład której wchodzi troje uczniów: jeden uczeń z klasy III, jeden z klasy IV i jeden z klasy V.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.


Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku w godzinach 9.00–12.00
w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie
.


ORGANIZACJA KONKURSU:

Konkurs będzie składał się z 3 części:

 1. Pierwsza część będzie miała formę indywidualnego testu sprawdzającego wiedzę uczniów o lesie (około 10 minut).
 2. W drugiej części każda drużyna przedstawi prezentację multimedialną na temat „Drewno – surowiec doskonały”. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 5 minut. Komisja oceniająca prezentację będzie brała pod uwagę:

–    zgodność prezentacji z tematem,

–    zaangażowanie wszystkich członków drużyny w przedstawianie prezentacji.

 1. Trzecia część będzie miała formę quizu, w którym drużyna będzie zdobywała punkty, udzielając odpowiedzi na wylosowane pytania.


O zwycięstwie decydować będą punkty zebrane przez członków drużyn
we wszystkich etapach.


ZASADY PUNKTACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 1. W pierwszym etapie każdy z uczestników może zdobyć dla swojej drużyny 5 pkt (razem 15 pkt).
 2. Za prezentację multimedialną drużyna może otrzymać 20 pkt.
 3. W trzecim etapie drużyna może zdobyć po 5 pkt za każdą dobrą odpowiedź (razem 15 pkt).
 4. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów nastąpi dogrywka w formie dodatkowych pytań dla drużyny.
 5. Pytania konkursowe przygotują oraz zasiądą w komisji leśnicy z Nadleśnictwa Kudypy.
 6. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Kudypy.
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe.
 8. W sprawach nieujętych regulaminem decyduje komisja konkursowa.


Po drugim etapie konkursu organizator przygotuje poczęstunek dla uczestników.


Prosimy o zgłoszenia drużyn telefonicznie do Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie do dnia 7 marca 2018 roku:

–    tel. 89 51 40 763 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

–    osoba do kontaktów: Katarzyna Szkatuła – opiekun Szkolnego Koła TPL.


 

I miejsce w konkursie „Las bliżej nas”

 

19 maja 2017 roku w Arboretum w Kudypach odbył się Rejonowy Konkurs Wiedzy o Lesie „Las bliżej nas”.

Nasza drużyna w składzie: Oliwia Suchecka, Milena Reddig, i Klaudia Wermter, wygrała wcześniej gminne eliminacje organizowane przez naszą szkołę. I tym razem uczennice wykazały się dużą wiedzą o lesie i jego mieszkańcach. W pierwszym etapie rozwiązywały testy indywidualne. Następnie należało wykazać się orientacją w terenie, umiejętnością czytania mapy, szybkością i znajomością roślin rosnących w Arboretum, na przykład rozpoznawaniem drzew po korze. W trzecim etapie drużyny otrzymały do rozpoznania liście drzew.

Nasza reprezentacja okazała się najszybsza i otrzymała najwięcej punktów, zdobywając tym samym I miejsce i wygraną w postaci wycieczki dla 46 uczniów do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Nagrodę ufundowali Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Nadleśnictwo Kudypy. Gratulację należą się również pani Jolancie Miller, która już od kilku lat przygotowuje uczniów do konkursów przyrodniczych.

Zdjęcia


 

Las bliżej nas

 

Dnia 7 marca 2017 roku w naszej szkole odbyła się czwarta edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Lesie „Las bliżej nas”. Wzięło w nim udział 5 zespołów reprezentujących nasze gminne placówki.


Konkurs składał się z trzech części. Na początku zawodnicy przystąpili do testu indywidualnego z zakresu wiedzy o lesie. Każdy z nich indywidualnie zdobywał w nim punkty dla swojej szkoły. Następnie poszczególne drużyny przedstawiały temat „Zrównoważony rozwój w lesie” w formie prezentacji multimedialnej. Uczniowie pokazali zróżnicowane podejście do tematu. Ciekawie w prezentacje wplecione były wywiady z leśnikami oraz fragmenty filmów przybliżających i wyjaśniających przedstawiany temat.

Ostatnią częścią konkursu był drużynowy quiz wiedzowy. Zawodnicy odpowiadali na pytania konkursowe przygotowane przez członków komisji. Zadaniem uczniów było rozpoznawanie drzew na podstawie gałązek bądź szyszek, nazywanie zwierząt i ptaków przedstawionych na ilustracji oraz na podstawie tropów (śladów). Ta część konkursu wywołała u zawodników wiele emocji i trzymała ich w dużym napięciu.

Ostatecznie komisja konkursowa w składzie: Witold Szumarski, Paulina Rutkowska i Jacek Przeczewski, po zsumowaniu punktów, ogłosiła wyniki. I miejsce w konkursie „Las bliżej nas” zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie; II miejsce – uczniowie Szkoły Podstawowej w Spręcowie, a III-cie – drużyny ze Szkoły Podstawowej we Frączkach i Szkoły Podstawowej w Tuławkach. Na IV miejscu była drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dywitach.

Gratulujemy uczniom sukcesów i dużej wiedzy o lesie i jego mieszkańcach. Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie drużyn oraz komisji konkursowej za współorganizację, przygotowanie pytań i pomoc merytoryczną w przeprowadzeniu konkursu. Dziękujemy również sponsorom: Nadleśnictwu Kudypy, TPL „Las Kudypski”, Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska za ufundowanie nagród wszystkim startującym drużynom.

Zdjęcia


 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama