forex trading logo

Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego

 

W dniu 23.02.2018 w Szkole Podstawowej w Dywitach odbył się I Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas VII, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę języka Goethego i Schillera.

 

W konkursie wzięło udział 17 osób, m.in. ze szkół z Tuławek, Spręcowa, Dywit i Bukwałdu. Naszej uczennicy Klaudii Wermter udało się zająć III miejsce, Patryk Grubert zaś otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 

II Artystyczna Olimpiada Talentów

 

16 marca 2018 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Słupach odbyła się II Artystyczna Olimpiada Talentów, w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły.

Szkołę w Bukwałdzie reprezentowało siedmiu wykonawców. W młodszej kategorii I miejsce zdobyła Julka Jończyk z oddziału przedszkolnego, wyróżnienie zdobył zespół dziewcząt z klasy III w składzie: Emilka Kołodziejczyk - śpiew, Ola Pilguj i Tosia Ziembowska - taniec. W kategorii klas IV-VII wyróżnienie oraz Nagrodę Publiczności otrzymał zespół taneczno-akrobatyczny dziewcząt z klasy V w składzie: Emilka Brewka oraz Oliwia Suchecka.

Gratulujemy wspaniałych występów i talentów oraz życzymy ich dalszego rozwijania.


 

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O LESIE

„LAS BLIŻEJ NAS”

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

–    Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu przy Szkole Podstawowej w Bukwałdzie,

–    Nadleśnictwo Kudypy.

CELE KONKURSU:

–    zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej,

–    poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony lasu,

–    doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla zbiorowisk leśnych na podstawie okazów naturalnych, plansz, nagranych głosów,

–    pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

–    integracja uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami i jednostkami zajmującymi się edukacją leśna i ekologiczną.

UCZESTNICY, TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas III-V szkół podstawowych z Gminy Dywity. Każda szkoła zgłasza jedną drużynę, w skład której wchodzi troje uczniów: jeden uczeń z klasy III, jeden z klasy IV i jeden z klasy V.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.


Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku w godzinach 9.00–12.00
w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie
.


ORGANIZACJA KONKURSU:

Konkurs będzie składał się z 3 części:

 1. Pierwsza część będzie miała formę indywidualnego testu sprawdzającego wiedzę uczniów o lesie (około 10 minut).
 2. W drugiej części każda drużyna przedstawi prezentację multimedialną na temat „Drewno – surowiec doskonały”. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 5 minut. Komisja oceniająca prezentację będzie brała pod uwagę:

–    zgodność prezentacji z tematem,

–    zaangażowanie wszystkich członków drużyny w przedstawianie prezentacji.

 1. Trzecia część będzie miała formę quizu, w którym drużyna będzie zdobywała punkty, udzielając odpowiedzi na wylosowane pytania.


O zwycięstwie decydować będą punkty zebrane przez członków drużyn
we wszystkich etapach.


ZASADY PUNKTACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 1. W pierwszym etapie każdy z uczestników może zdobyć dla swojej drużyny 5 pkt (razem 15 pkt).
 2. Za prezentację multimedialną drużyna może otrzymać 20 pkt.
 3. W trzecim etapie drużyna może zdobyć po 5 pkt za każdą dobrą odpowiedź (razem 15 pkt).
 4. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów nastąpi dogrywka w formie dodatkowych pytań dla drużyny.
 5. Pytania konkursowe przygotują oraz zasiądą w komisji leśnicy z Nadleśnictwa Kudypy.
 6. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Kudypy.
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe.
 8. W sprawach nieujętych regulaminem decyduje komisja konkursowa.


Po drugim etapie konkursu organizator przygotuje poczęstunek dla uczestników.


Prosimy o zgłoszenia drużyn telefonicznie do Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie do dnia 7 marca 2018 roku:

–    tel. 89 51 40 763 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

–    osoba do kontaktów: Katarzyna Szkatuła – opiekun Szkolnego Koła TPL.


 

Nasza szkoła jest przyjazna środowisku

 

8 lutego 2018 roku przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystym wręczaniu certyfikatów „Szkoła przyjazna środowisku”. Certyfikat ten otrzymaliśmy dzięki całorocznej realizacji programu edukacji ekologicznej „Jesteśmy eko dla nas i dla przyszłości”. Udział w projekcie wzięła cała społeczność szkolna oraz instytucje współpracujące: Fundacja Albatros, Leśnictwo Redykajny, Nadleśnictwo Kudypy, TPL „Las Kudypski”, „Mazur” Electrorecycling sp. z o.o.

Aby zrealizować powyższe cele, zaplanowano takie działania, które zaangażowały większość beneficjentów i społeczność lokalną. Pierwszą akcją była, prowadzona przez cały rok, zbiórka eko śmieci (baterie, drobny sprzęt elektryczny, nakrętki itp. - współpraca z firmą „Mazur”), którą promowano w środowisku i na profilu szkoły na Facebook-u.

Zadaniami realizowanymi również przez cały rok szkolny były:

 • wymiana „Książka za książkę” poprzez stworzenie kącika, w którym każdy mógł wymienić swoją książkę na inną;
 • kompostowanie odpadów organicznych – odpady z kuchni szkolnej, skórki od owoców, ogryzki itp.;
 • ograniczenie wytwarzania śmieci w szkole poprzez dwustronne kserowanie, wykorzystywanie drugiej czystej strony kartek, wykorzystywanie gazet i ulotek do praz plastycznych, zbiórkę makulatury (w każdym pomieszczeniu karton na papier);
 • wykorzystywanie odpadów do wykonywania rzeczy użytkowych i ozdób.

Kolejnym działaniem było zbieranie i przygotowywanie pożywienia dla ptaków w celu dokarmiania ich zimą. Pożywienie to umieszczano w karmnikach i na okolicznych drzewach. Uczniowie wiedzą, że nie wolno karmić ptactwa chlebem i żywnością soloną. Przeprowadzono również konkurs dla rodzin „Nasza Rodzina ogranicza produkcję śmieci”. „Moja klasa rezygnuje i ogranicza odpady” to tworzenie, wspólnie z rodzicami, klasowych kodeksów, które posłużyły do opracowania „Szkolnego Kodeksu Ekologicznego”.

Zorganizowano Szkolny Festiwal Projektów „Drugie Zycie Odpadów”, podczas którego poszczególni uczniowie lub też grupy prezentowały wykonane przez siebie, ale również wspólnie z rodzicami, rzeczy użytkowe, zabawki, gry itp. zrobione z różnych odpadów. Odbyła się wycieczka do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, podczas której uczniowie zapoznali się ze sposobami utylizacji śmieci i zasadami ich segregowania. W tej tematyce przeprowadzono w szkole prelekcję: „Czas rozkładu poszczególnych odpadów” oraz konkurs podczas Festynu Rodzinnego: „Czy umiem segregować śmieci?”. Na tymże festynie każda klasa zaprezentowała hasła o tematyce ekologicznej.

W szkole, po raz kolejny, zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Lesie, którego tematem przewodnim w bieżącym roku był „Zrównoważony rozwój w lesie”. Ten sam temat przewodził „Zielonym lekcjom” w Leśnictwie Redykajny na zajęciach prowadzonych przez leśników. Aby móc tego typu zajęcia prowadzić przy szkole, z materiałów z odzysku rodzice wykonali stół i ławę, które ustawiono w ogrodach przyszkolnych. W tych ogrodach uczniowie uprawiają warzywa na grządkach wyniesionych oraz dbają o wcześniejsze nasadzenia.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, za pośrednictwem Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, pozyskano środki na uzupełnienie nasadzeń oraz tablic dydaktycznych w ramach projektu „Wabimy owady”. Dzięki temu zakupiono i zasadzono, wspólnie z uczniami i pracownikami szkoły, wiele roślin miododajnych i wabiących owady oraz zamontowano oczko wodne jako poidełko.

We współpracy z Fundacją Albatros na terenie „Lecznicy Dzikich Ptaków” w Bukwałdzie uczniowie wraz z rodzicami wykonali z materiałów ekologicznych z odzysku (skrzynki po owocach, trzcina, euro-palety, szyszki, glina) domki dla ptaków i owadów, które umieścili w swoich ogrodach. Odbyły się zajęcia w terenie mające na celu nauczenie dzieci rozpoznawania roślin i owadów w różnych środowiskach.


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 48
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama