forex trading logo

Dzień Historyczny z Sienkiewiczem

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w naszej szkole 22 maja 2017 roku obchodziliśmy Szkolny Dzień Historyczny. Tematem tegorocznego dnia była Trylogia Henryka Sienkiewicza.

Zadaniem każdej z klas było zapoznanie się z treścią poszczególnych części Trylogii. Uczniowie przygotowali się bardzo dobrze do testów z zadanej tematyki. Wykazali się ogromną wiedzą w rozróżnianiu faktów historycznych i fikcji literackiej w poszczególnych jej częściach.

Wszystkie klasy przygotowały namalowane przez siebie obrazy, np. „Obrona Częstochowy“, „Pan Zagłoba“, „Basia Wołodyjowska“, „Król Jan Kazimierz“, „Walka Wołodyjowskiego z Kmicicem“.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wystąpili także w strojach z epoki. Zakończeniem kolejnej zabawy z historią była nagroda w postaci lodów dla wszystkich uczestników.

Zdjęcia


 

Barkweda bez tajemnic


W dniu 24 maja 2017 roku uczniowie klas IV-VI odwiedzili Barkwedę. Zabytki, historię i ciekawostki związane z tą miejscowością odkrywali przed nimi uczniowie klasy VI.

Zwiedzanie wsi odbyło się ramach realizowanego w klasie VI projektu „Barkweda bez tajemnic”. Jego celem było przybliżenie uczniom II etapu historii tej miejscowości. Zaś w przypadku klasy VI – nabywanie umiejętności pracy w zespole, wyszukiwanie informacji, tworzenie prezentacji i przekazywanie zdobytej wiedzy młodszym kolegom i koleżankom.

Już na początku kwietnia szóstoklasiści przygotowali listę zabytków oraz ciekawostek dotyczących Barkwedy. Następnie, podzieleni na zespoły, samodzielnie przygotowywali on-line prezentacje multimedialne na temat wylosowanych zagadnień. Dzięki temu w znaczący sposób poszerzyli swoją wiedzę nie tylko na temat samej wsi, ale związanych z nią wydarzeń historycznych i pozostałościach po zamieszkujących dawniej te tereny plemionach pruskich.

Przygotowane prezentacje posłużyły im do opowiedzenia historii klasom młodszym, gdyż dnia 24 maja wcielili się w rolę przewodników turystycznych i podczas pieszej wędrówki po Barkwedzie i okolicy w interesujący i przystępny sposób zaprezentowali swoją wiedzę. Opowiedzieli historię Prusów, odwiedzili pruskie grodzisko, na którym samodzielnie zmierzyli obwody dwóch wiekowych pomnikowych dębów. Zapoznali uczestników wycieczki z historią bitwy wojsk napoleońskich z siłami rosyjsko-pruskimi oraz przybliżyli historię powstania barkwedzkiego młyna. Wykazali się przy tym dużą znajomością tematu oraz umiejętnością przekazania zdobytej samodzielnie wiedzy.

Zdjęcia


 

Cyrk Wesołego Maksa

 

15 maja 2017 roku w naszej szkole odbyło się krótkie przedstawienie cyrkowe w wykonaniu Cyrku Wesołego Maksa. Dzieci podziwiały ekwilibrystykę, popisy komiczne oraz żonglerkę na wesoło. Ponadto miały okazję wziąć udział w wielu cyrkowych konkursach i sprawdzić swoje umiejętności w żonglowaniu.

 

Zdjęcia


 

Segregujemy

i już wiele o tym wiemy...

 

Dnia 23 maja 2017 roku  uczniowie klas I-III byli na wycieczce w olsztyńskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Po krótkim wprowadzeniu przez panią Katarzynę Ludwiszewską – prowadzącą zajęcia – dzieci dowiedziały się, czym zajmuje się ZGOK, poznały specyfikę zakładu i pracy w nim. Przypomniały sobie, jak segregować odpady. Dowiedziały się też wielu ciekawostek z zakresu selektywnej zbiórki. Miały także możliwość zobaczenia paliwa uzyskiwanego z odpadów.

Następnie uczniowie zobaczyli zakład, weszli do pomieszczeń, w których następują kolejne etapy obróbki odpadów. Na koniec każdy dostał upominek w postaci magnesu z informacją, do których pojemników należy wrzucać poszczególne odpady.

Zdjęcia


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 45
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama